کلینیک توانبخشی ابن سینا

کاردرمانی جسمی| مرکز کاردرمانی شرق تهران

وقتی که یک کودک یا فرد بزرگسال در انجام فعالیت های روزمره زندگی دچار نقص و یا ناتوانی می شود، باید خدماتی را دریافت کند که این خدمات به آن فرد کمک کنند تا بتواند استقلال از دست رفته خودش را بدست آورد. عمده این خدمات توسط واحد کاردرمانی جسمی ارائه می شود. کاردرمانی جسمی کمک می کند که فرد بتواند با کسب مهارت های رشدی و حرکتی، بهبود توانایی های تعادلی و حرکتی، کاهش محدودیت های حرکتی در مفاصل و اندام ها، تقویت عضلات و واکنش های تعادلی، اصلاح ساختار و راستای قامت، جلوگیری از بد شکلی مفاصل و اندام ها و امثالهم، بتواند همانند دیگر افراد به فعالیت بپردازد و در انجام امور روزمره زندگی به دیگران وابسته نباشد.

 

اگر شما به هر فردی که مشخصات زیر را داشت برخورد کردید بدانید که او حتماً نیازمند خدمات کاردرمانی جسمی می باشد.

 • هرگونه ضعف و ناتوانی در انجام فعالیت ها و مهارت های حرکتی، مهارت های درکی – حرکتی و انجام کارهای متناسب با سن
 • هرگونه ضعف و ناتوانی در انجام فعالیت های شخصی روزانه از قبیل: لباس پوشیدن، غذا خوردن و بهداشت شخصی
 • تأخیر یا مشکل در بازی با اسباب بازی ها و سایر وسایل متناسب با سن فرد
 • هرگونه ضعف عضلانی، کاهش قدرت، استقامت و دامنه حرکتی مفاصل
 • هرگونه درد در مفاصل و اندام ها که توانایی حرکتی فرد را تحت تاثیر قرار دهد (از جمله کمردرد)
 • عدم تعادل و تلو تلو خوردن و یا لرزش در دست و پاها

کودکان با مشخصات زیر حتماً می بایست خدمات کاردرمانی جسمی دریافت کنند (کاردرمانی جسمی در کودکان):

 • کودکان فلج مغزی (CP, Cerebral Palsy)
 • کودکان با تاخیر حرکتی (MD, Motor Delay)
 • کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (DCD, Developmental Coordination Disorders)
 • انواع مختلف دیستروفی عضلانی و میوپاتی ها
 • آسیب ها و بیماری های مختلف سیستم عصب مرکزی و محیطی مانند ضربه مغزی و نوروپاتی ها
 • اختلالات مادزادی ساختاری هنگام تولد از جمله دررفتگی مادرزادی لگن(CDH)
 • تورتیکولی (کج گردنی مادرزادی)
 • کودکان با الگوهای حرکتی نادرست
 • کودکان با ناهنجاری در اندام ها مثل صافی کف پا، پا پرانتزی، زانو ضربدری
 • آسیب اعصاب محیطی مانند فلج ارب (Erb’s palsy)
 • نقایص لوله عصبی مانند اِسپاینابیفیدا
 • عوارض و اختلالات حرکتی
 • کودکان مخچه ای
 • بیماری های متابولیک
 • کودکان با مشکلات تعادلی و تأخیری
 • مشکلات قدرت و تحمل عضلانی
 • کودکانی که به دلیل پوسچر نامناسب یا ضعف عضلانی دچار کوتاهی شده اند
 • کودکان تاخیر رشدی
 • کودکان کلامزی و دست و پا چُلفتی

 

 

افراد بزرگسال با مشخصات زیر حتماً می بایست خدمات کاردرمانی جسمی دریافت کنند (کاردرمانی جسمی در بزرگسالان):

 • افراد سکته مغزی (CVA)
 • افرادی که دچار ضربه مغزی شده اند
 • بیماران مبتلا به ام اس (MS)
 • شکستگی ها و در رفتگی های استخوانی
 • پارگی و ترمیم تاندون و عضلات
 • بیماری های عضلانی و دیستروفی ها (دوشن، بکر و …)
 • سوختگی ها و آسیب های پوستی
 • اختلالات مخچه ای و تعادلی
 • آسیب های نخاعی
 • نروپاتی ها و آتاکسی های سالمندی
 • ضعف عضلانی به دنبال بستری در بیمارستان و جراحی ها
 • انواع بیماری های ارتوپدی و نرولوژی
 • ضعف عضلانی به دنبال کهولت سن
 • سالمندان دارای لرزش اندام ها و ضعف در تعادل
 • تعویض مفصل لگن و زانو

 

مقالات و مطالب مرتبط


سکته مغزی

دست ورزی