کلینیک توانبخشی ابن سینا

کاردرمانی ذهنی

یکی از حیطه های فعالیت رشته کاردرمانی، کاردرمانی ذهنی است. کودکانی هستند که بنا به دلایل مشخص و نامشخص در کسب مراحل رشدی خود تاخیر داشته اند و باعث شده است که این کودکان از نظر ذهنی، درکی و شناختی متناسب با سن تقویمی خود پیشرفت نکند. کاردرمانی ذهنی با استفاده از روش ها و رویکردهای شناختی، حسی، آموزشی، توانبخشی و فرایند های گروهی کمک خواهد کرد که این تاخیر ذهنی و شناختی جبران شود و کودک به حداکثر توانایی ممکن برسد.

کودکان با مشخصات زیر نیازمند دریافت خدمات کاردرمانی می باشند:

 


مقالات و مطالب مرتبط


اختلال یادگیری

دست ورزی

اوتیسم

دیسگرافیا چیست؟

کاردرمانی اختلالات یادگیری

کاردرمانی کودکان بیش فعال